KOMPOSTERI USKORO U PRVIH 200 ĐAKOVAČKIH KUĆANSTAVA!

Objavljeno: 24. 04. 2016.


PODIJELI:

komposteri (3)

Novim pilot-projektom Grad i Univerzal potiču zbrinjavanje biorazgradivog otpada

komposteri (1)Kako bi sugrađane još više osvijestili o održivom gospodarenju otpadom, Grad Đakovo i gradski komunalac Univerzal uskoro kreću u pilot-projekt podjele kompostera za bio-otpad koji gotovo svaki dan proizvede svako kućanstvo.

– Građani su dosad kuhinjski otpad, ostatke povrća, voća, pokošenu travu i lišće pohranjivali uglavnom u zelene kante za miješani komunalni otpad, no to će ubrzo postati prošlost. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša, Grad Đakovo i Univerzal d.o.o. osigurali su prvih 200 kompostera volumena 350 litara. U komposteru se iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i otpadaka s okućnice može proizvesti kvalitetan humus za upotrebu u vrtu, kaže predsjednik Gradskog vijeća Đakova Goran Soldo.

komposteri (2)U pilot projektu tj. u probnoj fazi, komposterima će najprije biti nagrađeni građani koji jednokratno uplate sve uplatnice za odvoz komunalnog otpada u novom ciklusu. Komposter je svakako, smatra Soldo, zaslužena nagrada kućanstvima koja uredno izvršavaju svoje obaveze.

Manje otpada na deponiji

Poznato je da se kompostiranjem dobiva kvalitetno gnojivo za nasade, međutim još je važnije da se na ovaj način smanjuje količina komunalnog otpada koji plasiramo na gradsku deponiju, tumači Univerzalov direktor Mile Kaselj. U kompostere se, dodaje Kaselj, može pohraniti zeleni otpad bogat dušikom, koji ubrzava razgradnju i osigurava vlažnost (pokošena trava, ostaci voća i povrća, staro cvijeće, ljekovito bilje, talog kave, filter vrećice od čaja) i smeđi otpad bogat ugljikom, koji usporava truljenje i osigurava prozračnost (karton, kutije od jaja, zgužvani papir, suho lišće, piljevina, slama i sijeno, grančice i kora drveta).

komposteri (4)Univerzal je zajedno s Općinom Satnica Đakovačka i načelnikom Željkom Šimićem već realizirao ovaj projekt u toj općini, pa sva domaćinstva u naseljima Satnica i Gašinci imaju kompostere.

U samom će se gradu u probnom razdoblju na uzorku od preko 200 kućanstava pratiti za koliko se smanjuje količina miješanog otpada izdvajanjem biootpada iz zelenih posuda.

– Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom u Đakovu se otpad razdvaja na kućnom pragu, pa tako iz miješanog otpada već izdvajamo papir i plastiku, ali i ostali oporabljiv otpad koji građani mogu zbrinuti u Univerzalovom reciklažnom dvorištu u Gajevoj 31. Pokaže li se ovaj pilot-projekt pozitivnim, Grad Đakovo i Univerzal provest će studiju o kompostiranju biorazgradivog otpada. Temeljem te studije i apliciranjem na bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša osigurat ćemo kompostere za sva kućanstva u gradu i prigradskim naseljima, najavljuje Soldo.

komposteri (5)   komposteri (6)

 

.