NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.1. “POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA” – PROVEDBA OPERACIJE 4.1.2. “ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ”

Objavljeno: 12. 01. 2016.


PODIJELI:

TRAKTOR

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. studenoga 2015. do 27. siječnja 2016.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Također, intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u slučajevima propisanim tekstom natječaja. /Opširnije: strukturnifondovi.hr /

.