Nove mjere potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije

Objavljeno: 21. 11. 2017.


PODIJELI:
Prijedlog novim mjera potpora razmotren je i usvojen na današnjem (21. studenoga 2017. godine) Kolegiju župana, a za stupanje na snagu potrebno je provesti savjetovanje s javnošću te dobiti potvrdu resornog ministarstva i Skupštine Osječko-baranjske županije, što se očekuje do kraja ove godine, pa bi se nove mjere primjenjivale već na početku 2018. godine – navodi se iz Osječko-baranjske županije.

Korisnici potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji posjeduju u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja. Potpora bi se odobravala za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, a u govedarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara. Intenzitet potpore je do 100 % prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore kojeg korisnik može ostvariti u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna, a u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 3.000,00 kuna. 

Potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu odobravala bi se za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine i kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu. Predloženi intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla je do 30 % prihvatljivih troškova, i može iznositi u govedarskoj proizvodnji do 2.000,00 kuna po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 20.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji 600,00 kuna po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 10.000,00 kuna, dok je u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji 300,00 kuna po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 5.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva predloženi intenzitet potpore je do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku u govedarskoj proizvodnji 26.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji 14.000,00 kuna i ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji 7.000,00 kuna ukupno po korisniku. 

Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka bi se odobravala poljoprivrednicima čija je 95 % proizvodnje mlijeka I. razreda prema propisima koji uređuju sastav sirovog kravljeg mlijeka, i to za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 40.000 do 50.000 kilograma do 2.000,00 kuna, za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 30.000 do 40.000 kilograma do 3.000,00 kuna te za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 10.000 do 30.000 kilograma do 5.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore uvećavao bi se za 20 %. 

Korisnici potpora za dobrobit životinja su poljoprivrednici u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, u ovčarskoj proizvodnji do 200 plotkinja, a u kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja. Prihvatljivi troškovi su troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode, kontrola kvalitete hrane, prevencija, kontrola i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime i osiguravanje prostornih uvjeta za prašenje krmača. Predloženi intenzitet potpore bio bi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore bio bi do 70 % prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna. 

Za sve predložene potpore zajedničko je da korisnici potpore moraju imati prebivalište na području Osječko-baranjske županije, odnosno proizvodnja se mora odvijati na području Županije.