OBAVIJEST O PRODAJI IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA, K.O. BUDROVCI

Objavljeno: 03. 03. 2016.


PODIJELI:

komasacija

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đakova.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno – tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 1303 u k.o. Budrovci, oranica,
površine 0,6125 ha, tržišna cijena iznosi 20.947,50 kn.
k.č.br. 1305 u k.o. Budrovci, oranica,
površine 0,3413 ha, tržišna cijena iznosi 11.672,46 kn.
Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji. Opširnije o natječaju na stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.
.