Općine i gradovi mogu započeti s izradom programa raspolaganja državnim zemljištem

Objavljeno: 27. 03. 2018.


PODIJELI:
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. NN 27/2018).   Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja. Program donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika te se isti šalje na mišljenje županiji i suglasnost Ministarstvu.

Programi raspolaganja trebaju sadržavati ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave, podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave i vrstu proizvodnje na istom, površine određene za povrat i za zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,  površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, površine određene za zakup, površine određene za zakup za ribnjake, površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka, površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Očekujem od svih jedinica lokalne samouprave da se žurno prihvate posla  jer su naši poljoprivrednici predugo čekali zemljište što je utjecalo i na njihovu nekonkurentnost.  Želimo imati konkurentnu, samodostatnu i pametnu poljoprivredu, kojom će se baviti educirani pojedinci, a ne oni kojima je svejedno što će proizvoditi i kakav će urod ostvariti. Od lokalne samouprave očekujem da odgovorno odradi svoje obveze i zemljište dodijeli kako to zakon određuje, kvalitetnim proizvođačima, a ne mešetarima čiji je jedini cilj zarada od potpora

– poručio je ministar Tomislav Tolušić. 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu također je predviđeno kako jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb može odrediti maksimalnu površinu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup temeljem ranije provedenih natječaja.

Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti program raspolaganja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu – stoji između ostalog u obavijesti Ministarstva poljoprivrede.