Otvorenost državnog proračuna

Objavljeno: 30. 01. 2018.


PODIJELI:
Indeks otvorenosti proračuna 2017. za Hrvatsku iznosi 57, što je povećanje od 4 boda u odnosu na 2015.
Premda značajno iznad globalnog prosjeka, rezultat pokazuje da hrvatski građani i dalje nemaju na raspolaganju dovoljno informacija za kvalitetan nadzor trošenja proračunskih sredstava. Hrvatska se s 34. mjestom ubraja u skupinu država koje pružaju “ograničene informacije o državnom proračunu“ – stoji u osvrtu Instituta za javne financije.

Indeks otvorenosti proračuna za Hrvatsku od 2006. do 2017. iznosio je redom 42, 59, 57, 61, 53 i 57.

Niz je pozitivnih pomaka u odnosu na prethodni krug istraživanja iz 2015., uglavnom vezanih uz dodatne informacije u Prijedlogu državnog proračuna za 2017. Primjerice, uključen je detaljan prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji i podatci o prihodima i rashodima za prethodne dvije godine.
Značajno pogoršanje u odnosu na prethodna istraživanja vezano je za Smjernice za izradu državnog
proračuna za 2017. koje su objavljene svega deset dana prije upućivanja Prijedloga državnog proračuna za 2017. u Sabor. Budući načela dobre prakse nalažu minimalno razdoblje od mjesec dana između objave ovih dvaju dokumenta, zaključeno je da Vlada nije zainteresiranim dionicima dala dovoljno vremena za analizu Smjernica, te nisu uzete u obzir jer su objavljene prekasno. Kako u prethodnim krugovima nije bilo problema s pravovremenošću objave ovog dokumenta, prekasna objava Smjernica glavni je razlog zašto u ovom krugu istraživanja nije zabilježeno veće poboljšanje Indeksa.

Premda Vlada redovito objavljuje Polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna RH, budući da on već godinama ne sadrži revidirane podatke o planiranim vrijednostima (prihodima, rashodima i dugu) za tekuću i sljedeće dvije proračunske godine, ni taj dokument ne zadovoljava nužne uvjete za evaluaciju u ovom istraživanju i smatra se neobjavljenim – stoji između ostalog u osvrtu Instituta za javne financije.