PAD CIJENA BILJNIH I STOČNIH PROIZVODA

Objavljeno: 27. 02. 2015.


PODIJELI:

poljoprivredna

Biljnim i stočnim proizvodima, stoci i živoj peradi zajednička je karakteristika u 2014. godini da im je gotovo svima cijena pala u odnosu na 2013.

Podaci su to Državnog zavoda za statistiku danas objavljenih za poljoprivredne proizvode, stoku i živu perad.

Kod žitarica najveći pad cijena bilježi kukuruz koji i čini najveći udio u žitaricama, kod industrijskog bilja uljarice bilježe pad cijena kod svih proizvoda, ali i šećerna repa. Također većina proizvoda kod voća i povrća ima niže cijene u odnosu na prethodnu godinu, i to proizvodi s većim udjelom u spomenutim grupama proizvoda. Na pad cijena najviše je utjecala iznimno kišna godina koja je utjecala na vlažnost i kvalitetu proizvoda (kukuruz, grožđe) te embargo izvoza (mandarinke) – navodi se u priopćenju Državnog zavoda za statistiku.

U daljnjem priopćenju DZS iznosi podatke za cijene žive stoke i peradi koje su također niže kod većine proizvoda u 2014. u odnosu na 2013. Kod cijena stočnih proizvoda jedino jaja bilježe pad cijena, dok mlijeko i med bilježe blagi porast cijena. Zbog loše klimatske godine i loše ispaše za pčele proizvodnja meda bila je osjetno manja što se reflektiralo na porast cijene u 2014.