Porazna statistika: Od ukupno ustrojenih 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području RH, osnovan je 151 savjet mladih, od kojih je u 2016. godini aktivan 126

Objavljeno: 24. 10. 2017.


PODIJELI:
 

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dvadeset jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dostavili su Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvještaje o osnovanim savjetima mladih na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini, tijekom 2016. godine. Sukladno dostavljenim podacima, u Republici Hrvatskoj je osnovano 19 županijskih savjeta mladih, od kojih je 18 aktivno, zatim 66 gradskih savjeta mladih, od čega je 60 aktivno, te 66 općinskih savjeta mladih, od čega je 48 aktivno. Zaključno, od ukupno ustrojenih 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske, osnovan je 151 savjet mladih, od kojih je 126, tijekom 2016. godine, bilo aktivno.

Prema dostavljenim podacima, osnovani županijski, gradski i općinski savjeti mladih, tijekom 2016. godine, održali su ukupno 497 sjednica savjeta mladih, te 231 sastanak s predsjednikom predstavničkog (predsjednik općinskog vijeća, predsjednik gradskog vijeća,  županijske skupštine te predsjednik gradske skupštine Grada Zagreba) i/ili predstavnikom izvršnog tijela (župan, gradonačelnik, općinski načelnik) – stoji između ostalog u Izvješću za 2016. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.