Poslovna zona u Širokom Polju i dalje kao poljoprivredno zemljište!?

Objavljeno: 08. 09. 2017.


PODIJELI:

Aktualni sat 2. sjednice Gradskog vijeća dočekao je jedno pitanje koje se dotaklo i Širokog Polja.

Naime, vijećnik Danko Kočiš pitao je gradonačelnika kada će Grad poslati zahtjev Vladi RH, da se pokrene postupak pokretanja poslovne zone u Širokom Polju. Kako kaže Kočiš, znamo da tamo nema kanalizacije, a bez nje ne možete ni dobiti dozvolu.

Gradonačelnik Marin Mandarić je rekao, koliko je on upoznat ništa nije napravljeno više od toga, da je taj dio zemljišta proglašen zemljištem od posebnog interesa, i da je poslovnim planovima utvrđeno da bi zona trebala biti na toj lokaciji.

Kako se ni u širem odgovoru nije “osjetio” interes za poslovnu zonu uz Široko Polje, da li je ta ideja umrla i prije bilo kakvog pokušaja otvaranja.