Povodom Međunarodnog dana žena Forum žena SDP-a Đakovo upozorava: prava žena u Hrvatskoj ozbiljno su narušena!

Objavljeno: 08. 03. 2018.


PODIJELI:

U našem društvu žene još uvijek, u 2018. godini, nailaze na brojne prepreke na putu uključivanja u društveni život i sudjelovanja u odlučivanju.

Ženama je i dalje ograničen pristup političkim i ekonomskim pozicijama u društvu. Često su marginalizirane i vrlo često suočene s nepravdom i nejednakošću u svom životnom okruženju, radnoj okolini, ali i javnosti.

Žene nisu ravnopravne ni kada su u pitanju radna prava, plaće, pravo na dostojanstvenu mirovinu, besplatna javna zdravstvena usluga, kao i pravo na život bez nasilja, u sigurnom okruženju, bez prijetnji i ponižavanja.

Današnji dan je prilika da čestitamo svim hrabrim ženama koje su se usudile i koje se usuđuju i danas suprotstaviti toj nepravdi i nejednakosti, ali i da ohrabrimo žene na uključivanje na mjesta odlučivanje u društvu i da pozovemo sve političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Đakova da podrže prijedlog Gradske organizacije SDP-a i Foruma žena SDP-a Đakovo o pristupanja Grada Đakova Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Jedini ispravan put i prilika za društveni razvoj je potpuna jednakost i ista prava i prilike za sve, kako muškarce tako i žene!

Sretan Vam Međunarodni dan žena!

Forum žena SDP-a Đakovo i Gradski odbor SDP-a Đakovo