ROK ZA PREDAJU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA PROIZVOĐAČA MLIJEKA

Objavljeno: 02. 06. 2014.


PODIJELI:

1646

Obavijest otkupljivačima mlijeka i proizvođačima koji izravno prodaju mlijeko i/ili mliječne proizvode – rok za predaju godišnjih izvješća 15. svibanj 2014. godine

Rok za dostavu godišnjeg izvješća otkupljivača o otkupu mlijeka je 15. svibanj 2014. godine. U slučaju da otkupljivač nije otkupljivao mlijeko tijekom kvotne godine 20132/2014, dužan je o tome dati pisanu izjavu do prethodno navedenog roka. Ukoliko otkupljivač ne izvrši obvezu dostave godišnjeg izvješća o otkupu mlijeka isti podliježe mjerama sankcioniranja sukladno odredbama članka 8., stavak 3. Uredbe komisije (EZ) br. 595/2004 od 30. ožujka 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 o uvođenju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. /Opširnije: http://www.hpa.hr/