SLANJE PROMIDŽBENIH SMS I MMS PORUKA MORA BITI ISKLJUČIVO S REGISTRIRANIH BROJEVA KOJI NE PRIKRIVAJU IDENTIT POŠILJATELJA

Objavljeno: 09. 09. 2016.


PODIJELI:

predsjednicki-izbori-600x372

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM: Svi neregistrirani brojevi koji se koriste za slanje promidžbenih poruka bit će blokirani u najkraćem mogućem vremenu!

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) još jednom upozorava političke stranke i sve sudionike predstojećih izbora da je slanje promidžbenih SMS (i MMS) poruka korisnicima elektroničkih komunikacija, kao i slanje elektroničke pošte, dopušteno samo pod točno određenim uvjetima, koji su striktno propisani Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Ukratko, slanje promidžbenih SMS (i MMS) poruka mora biti obavljeno isključivo s registriranih brojeva koji ne prikrivaju identitet pošiljatelja, a korisniku u poruci mora biti jasno navedeno kako spriječiti svaku daljnju komunikaciju i to bez ikakve naknade ili troška za korisnika. Ukoliko se SMS (i MMS) poruke šalju uporabom automatskih pozivnih i komunikacijskih sustava, onda je Zakon još stroži i zahtijeva od pošiljatelja da prije slanja bilo kakve poruke pribavi korisnikovu privolu da smije slati promidžbene poruke.Do sada je situacija sa slanjem neželjenih SMS poruka puno bolja nego prije prošlih izbora, odnosno do ovog trenutka je broj neželjenih poruka znatno manji nego u prošlosti. Najveći su problem bile i ostale promidžbene poruke koje se šalju s neregistriranih pre-paid brojeva, a postupanje HAKOM-a prema tom problemu je polučilo dobar rezultat. U suradnji s građanima, koji prijavljuju neželjene poruke, i operatorima koji nakon provjere blokiraju brojeve s kojih se šalju poruke, znatno je smanjen broj takvih poruka. Želimo vjerovati da je tome pridonijela i politička kultura među strankama jer se može uočiti da su stranke shvatile da postoji i dozvoljeni način komuniciranja s građanima – navodi se između ostalog u priopćenju za medije HAKOM-a.

.