STARI PREDMETI

Objavljeno: 13. 10. 2014.


PODIJELI:

STARI PREDMETI

Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića poziva mještane Širokog Polja na prikupljanje starih predmeta.

Pozivaju se mještani Širokog Polja koji na svojim tavanima i ostavama imaju stare predmete koje su naše bake i djedovi koristili u svom svakodnevnom životu i radu, da iste doniraju školi, kako bi se sačuvali od zaborava i ostali kao podsjetnik nadolazećim generacijama. Stare pegle (na žar), kolovrati, bešike, tegle za kiseljenje mlijeka i ostali stari predmeti biti će restaurirani u sklopu nastave i postati će stalni postav naše škole kao svojevrstan muzej i zaštićeni, a ujedno korisno obavljati funkciju podučavanja kako se to radilo nekad. Molimo da predmeti budu zaista oni koji su se koristili u prvoj polovici prošlog stoljeća. Prikupljanje predmeta je dio projekta proslave Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje koje će naša škola proslaviti 17.10.2014. prigodnim radionicama u koje će biti uključeni svi učenici naše škole.

Predmeti se u školu mogu donijeti svakim radnim danom tijekom listopada i studenog, neovisno o smjeni, biti će zaprimljeni i evidentirani imenom i prezimenom donatora. Predmeti će postati trajnim dijelom inventara škole i prema njima će se postupati s velikom pažnjom.

Voditelj

Robert Smješka