Udruzi C:E:T platforma odobren još jedan Erasmus+ projekt koji će se održati u Đakovu

Objavljeno: 14. 08. 2017.


PODIJELI:
Udruzi C:E:T platforma na roku 26. travnja 2017. godine odobren je još jedan Erasmus+ projekt koji će se održati u Đakovu. Projekt je odobren od strane Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU u okviru Erasmus+ programa – Ključna aktivnost 1 za područje mladih.

C:E:T platforma tako će u okviru projekta „Human rights education for European values equalization“ („Edukacija o ljudskim pravima za izjednačavanje Europskih vrijednosti“) okupiti 32 mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Grčke, Kosova, Makedonije, Srbije, Mađarske, Ukrajine, Crne Gore i Bugarske.

Glavne teme projekta su migracije i ljudska prava, a sudionici će sudjelovati u tematskim diskusijama, debatama, prezentacijama, kreativnim radionicama te ostalim oblicima neformalne edukacije.

Također, C:E:T platforma će na projektu ugostiti i predstavnike Centra za mirovne studije iz Zagreba koji već 20 godina rade i djeluju u okviru tema migracija i ljudskih prava te predstavnike javnog i političkog života koji se bave zaštitom ljudskih prava u Hrvatskoj.

Ciljevi projekta su:

  • Podizanje razine ključnih kompetencija ljudi koji rade s mladima u području ljudskih prava
  • Jačanje kapaciteta partnerskih organizacija te organizacija koje s njima surađuju
  • Poticanje mladih na uključivanje u aktivno građanstvo i demokratski život
  • Promocija socijalne uključenosti, tolerancije, solidarnosti i interkulturalnog dijaloga među mladima
  • Podizanje svijesti o važnosti zaštite ljudskih prava te Europskih vrijednosti

Projekt je započeo 1.kolovoza 2017. godine i traje 10 mjeseci dok će se glavna aktivnost, tečaj osposobljavanja, održati od 16. – 24. siječnja 2018.godine u Đakovu.

U okviru projekta održati će se i cijeli niz lokalnih aktivnosti, predavanja i radionica kako bi uključili i što veći broj mladih i zainteresiranih građana na lokalnoj razini.

C:E:T platforma i ovim putem poziva mlade koji su zainteresirani za uključivanje u aktivnosti za mlade te sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima i osposobljavanjima da nam se jave na croatia@cetplatform.org ili da posjete našu facebook stranicu https://web.facebook.com/cetplatformhrvatska/?fref=ts gdje mogu naći više informacija o našim aktivnostima.