UZ SVJETSKI DAN SEOSKIH ŽENA – 15. LISTOPADA

Objavljeno: 15. 10. 2014.


PODIJELI:

žene-sdp

Ruralnim razvojem do potpune ravnopravnosti

Posljednjih nekoliko godina Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske posvetio je veliku pažnju obilježavanju Svjetskog dana seoskih žena koji se pokrenuo 1995., tijekom 4. UN-ove Konferencije o ženama u Pekingu, i od tada se obilježava svake godine 15. listopada kako bi se skrenula pažnja na položaj žena na selu koje, u pravilu, žive u teškim uvjetima.

Jedno od temeljnih načela u svakom civiliziranom društvu jest načelo jednakosti, kojim se potvrđuje stav da su svi ljudi jednaki u pravima i vrijedni jednakog, dostojanstvenog tretiranja, neovisno o njihovim međusobnim razlikama na temelju urođenih ili stečenih osobnih svojstava.

U takvom svjetlu, kakav je položaj žene na selu u Hrvatskoj danas?

Jedino sustavno provedeno istraživanje o položaju žena na selu, je ono Ministarstva poljoprivrede iz 2011. pod nazivom „101 pitae za ženu iz ruralnih područja“ iz kojega se mogu iščitati zabrinjavajući podaci o statusu, svijesti i potrebama ruralnih žena u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni temeljem ispitivanja 1656 žena u dobi od 18 do 81 godine na području 18 županija, a rezultati su dobar pokazatelj za smjer u kojemu bi, zajednički, država i lokalna zajednica, trebale djelovati kako bi se dokinuli svi oblici diskriminacije i nepovoljnog položaja žena u ruralnim područjima.

Prema tom istraživanju, žene provode od 10 do 12 sati radeći na svom gospodarstvu uglavnom poslove uzgajanja povrća, čišćenja staje, čuvanja peradi i mužnje. Od šest do osam sati provode u kuhinji te čisteći kuću. Žene na selu liječniku idu samo po potrebi, zubara ne posjećuju redovito. Kada je u pitanju donošenje odluka, žene imaju pravo glasa samo kod nabave opreme za domaćinstvo (kućanski aparati), kod kupovine odjeće, obuće i ostalih potrepština za djecu te kod izbora menija za ručak. Prema istraživanju Ministarstva poljoprivrede iz 2011., preko 30% seoskih žena nasilje doživljava često, a 43,54% ponekad. 57,94% seoskih žena ne zna gdje treba potražiti pomoć.

 Postoji čitav niz zakona, stategija, rezolucija i akcijskih planova koje smo usvojili kako bismo ostvarili i zaštitili prava te unaprijedili položaj žena, no stvarnost nas gotovo svaki dan demantira.

Ženama na hrvatskom selu mora se pomoći da dođu na „startnu poziciju”, jednaku sa svim ostalim građanima – sprječavanjem diskriminacije, ali istovremeno i diskriminacijom – pozitivnom diskriminacijom – izuzećima, posebnim propisima, mjerama ili praksom. Dobar korak k tom cilju je uključivanje seoske žene ili, bolje rečeno, žene ruralnih područja, u mjere ruralnog razvoja do potpune ravnopravnosti žena i muškaraca u gospodarskom i društvenom životu sela.

Život na selu može biti jako lijep, no društvo mora osigurati uvjete za to.

Uključimo se svi u obilježavanje Svjetskog dana seoskih žena, podsjetimo se važne uloge koju seoske žene imaju u svojim obiteljima i lokalnim zajednicama i otvoreno progovorimo o problemima s kojima se susreću.

 
Socijaldemokratski forum žena SDP-a Đakovo