Vlada RH donijela Uredbu o priključenju kojom se pojednostavljuje postupak i omogućuje kućanstvima proizvodnju električne energije

Objavljeno: 19. 01. 2018.


PODIJELI:
Vlada Republike Hrvatske je na jučerašnjoj 76. sjednici donijela Uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu kojom se od 1. travnja 2018. uređuju postupci izdavanja energetskih suglasnosti, kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku mrežu te ugovorni odnosi korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja. 

Uredbom se razgraničavaju priključci na jednostavne i složene. Kod jednostavnog priključka postupak je pojednostavljen na način da kada kupac zatraži priključak od operatora distribucijskog sustava dobiva elektroenergetsku suglasnost i ponudu o priključenju na elektroenergetsku mrežu, koja je ujedno i ugovor, tako da nije potrebno posebno ugovaranje. Nadalje, jasno je definirano da za promjene na građevini koje se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta, investitor uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, dostavlja dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacije. Procjenjuje se da broj jednostavnih priključaka iznosi oko 80 % od ukupnog broja priključaka u Republici Hrvatskoj.

Kod složenog priključka, pored izgradnje priključka potrebno je stvoriti i tehničke uvjete u mreži. Ovom Uredbom su definirani rokovi za sve aktivnosti postupka priključenja, a u cilju transparentnosti i jasnoće postupka. 
Ujedno je investitoru omogućeno, prema uvjetima operatora sustava, da za dio poslova na priključenju može angažirati treću stranu, kako bi radovi na priključku bili brži, a troškovi niži. 
Uredbom je definiran i poseban postupak za kućanstva koja žele ostvariti vlastitu proizvodnju električne energije u postojećoj električnoj instalaciji, unutar svoje postojeće priključne snage, čime se želi potaknuti kućanstva u Republici Hrvatskoj na vlastitu proizvodnju.