ŽUPANIJA RASPISALA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA

Objavljeno: 08. 02. 2016.


PODIJELI:

OBŽ

Temeljem članka 15. Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji (“Županijski glasnik” broj 9/11. i 7/10.), Povjerenstvo za potpore udrugama, objavljuje

J A V N I  P O Z I V za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog javnog poziva.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga. /Opširnije: Osječko-baranjska županija/

.